Laatste toevoegingen


Copyright 2008

Algemene voorwaarden

Login

Verwachtingsmanagement

21-8-2008

Bij elke (grootschalige) verandering in een organisatie is het verwachtingspatroon van de betrokkenen cruciaal. Al is het resultaat van de opgeleverde producten en diensten nog zo goed, een project is pas echt succesvol wanneer het aansluit bij de impliciete en expliciete verwachtingen van gebruikers, opdrachtgever, en overige stakeholders. Om dit te realiseren, moeten de verwachtingen van de betrokkenen bewust in de richting van de verandering geleid worden, zonder te manipuleren. Dit kan alleen als de noodzaak van de verandering langzamerhand zonneklaar wordt en de consequenties acceptabel zijn. En dat kan alleen als de betrokkenen niet met te veel of onverwachte informatie geconfronteerd worden en als de informatie eerlijk is. Pas als het resultaat beter is dan de verwachtingen, is de betrokkene tevreden. Het managen van de verwachtingen van de betrokkenen heet verwachtingsmanagement. Verwachtingsmanagement is (het bewust beïnvloeden van verwachtingen door gedoseerde en eerlijke informatieverstrekking.

Bron: Projectmanagementkalender 2007

-- Martin Bosma


< vorige pagina